Straszny dwór 19.11.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki