Straszny dwór 22.10.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki