Straszny dwór 24.11.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki