Straszny dwór 25.01.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki