Straszny dwór 25.05.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej