Straszny dwór 25.11.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki