Straszny dwór 26.02.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki