Straszny dwór 26.03.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki