Straszny dwór 30.01.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki