Straszny dwór 30.05.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki