Straszny dwór 30.08.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki