Straszny dwór 30.09.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki