Tosca 04.06.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki