Tosca 13.11.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki