Trubadur 29.05.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki