Uprowadzenie z seraju 09.11.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki