Aida 03.02.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki