Aida 05.04.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki