Borys Godunow 07.05.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej