Borys Godunow 09.07.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej