Borys Godunow 18.10.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki