Borys Godunow 19.07.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki