Borys Godunow 21.10.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki