Borys Godunow 26.02.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej