Borys Godunow 26.04.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki