Carmen 16.12.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki