Carmen 18.03.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki