Carmen 21.06.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki