Diabły z Loudun 09.11.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada