Diabły z Loudun 10.06.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki