Diabły z Loudun 13.04.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki