Diabły z Loudun 15.09.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki