Diabły z Loudun 17.05.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada