Diabły z Loudun 19.03.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki