Diabły z Loudun 24.09.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki