Diabły z Loudun 27.01.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki