Eugeniusz Oniegin 08.12.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki