Eugeniusz Oniegin 12.06.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki