Eugeniusz Oniegin 15.10.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki