Eugeniusz Oniegin 25.08.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki