Halka 07.10.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki