Halka 07.10.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki