Halka 11.06.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki