Halka 19.03.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki