Halka 24.09.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki