Halka 28.01.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki