Halka 28.02.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki