Konsul 09.02.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki