Pan Twardowski 03.07.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada