Pan Twardowski 04.05.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada